Kritická hranica

Predstavuje množstvo klieštika, kedy je včelstvo ohrozené. Toto číslo sa u rôznych autorov líši, väčšinou sa udáva hodnota 2000-3000 klieštikov na včelstve. Včelárom je jasné, že to nemôže byť pevná číselná hranica. Literatúra udáva aj číslo 10 %, respektíve 7 % počtu klieštikov z počtu včiel.

So zariadením Varroa Terminator a poznaním ako a kedy ho použiť, je možné udržiavať hladinu nákazy na oveľa nižšej úrovni a ku kritickej hranici sa ani nepriblížiť.

Umožňuje nám dosiahnuť trvale udržateľný stav bez aplikácie chemických prostriedkov a získavať kvalitný med a ostatné včelie produkty.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.