Sledovanie spadu klieštika po liečebnom zásahu a monitorovanie stupňa zamorenia sú dve rozdielne veci.

Varroa monitoring je zisťovanie aktuálneho stupňa zamorenia včelstva klieštikom.

Našou snahou je zaviesť spoľahlivý a rýchly varroa monitoring hypertermickým ošetrením vzorky včiel. Cieľom je zachytiť aj výskyt 1 klieštika vo vzorke.

Včelárska prax si vyžaduje sledovať stupeň zamorenia včelstiev. Včelári často vyjadrujú spokojnosť s liečebným zásahom, pretože pohľad na podložku s tisícami mŕtvych klieštikov vyvoláva pocit že v úli zostali čisté včely bez klieštika. Tisíce klieštikov na podložke sú však už obrazom skazy. Prekvapenie nastáva na jar, no niekedy už na jeseň kedy sa zakŕmené včelstvo zrazu vytratí a pri jeho oslabení nastupujú rabujúce včely.

Dodnes bolo vyvinutých viacero rôznych spôsobov monitorovania stupňa nákazy.

 • Existujú šetrné metódy:
  • napríklad "Varroa sugar shake method". Pre nás však nie je dostatočne presný. Írske video celého postupu nájdete TU
  • alebo napríklad sledovanie denného prirodzeného spadu klieštika na podložku varroa dna. Táto metóda je veľmi náročná na čas. Navyše, ak majú do úľov prístup mravce, takýto monitoring je horší ako žiadny. Mravce totiž klieštiky odnášajú.
 • Existujú aj nešetrné metódy:
  • napríklad premývanie vzorky alkoholom, saponátmi alebo zásah éterom. Sú síce 100%né, ale vyžadujú zničenie vzorky včiel. České video celého postupu nájdete TU, španielske video postupu nájdete TU
  • alebo napríklad otváranie zaviečkovaného robotníčieho a trúdieho plodu, ktoré nám okrem informácie že sa klieštik vo včelstve nachádza, veľa nepovedia.

Princípom nášho monitoringu je pomalý ohrev vzorky včiel (cca 10 minút) na teplotu 45°C. Pri rôznych testoch sa používajú vzorky 300 včiel (100 ml), my sme sa rozhodli pre vzorku 500 včiel (166 ml) alebo 2x500 včiel. Dôvodom je snaha zachytiť aj 1 klieštika na vzorke 1000 včiel (2x500), čím sa takmer vylúči náhodný negatívny výsledok. Takáto snaha o presnosť nie je samoúčelná, pri varroa monitoringu na jar sa nachádza na včelách relatívne málo klieštikov (15-25%).

Na základe žiadosti spolu s Varroa Terminatorom dodávame aj polystyrénový nízky "nástavok". Jeho uložením na spodný rám Varroa Terminatora a zakrytie horným rámom vytvorí priestor na umiestňovanie testovacích nádobiek so vzorkami včiel. V tomto priestore je možné otestovať súčasne až 20 vzoriek.

Postup pri monitoringu.

 1. Odoberieme vzorku včiel strasením včiel z rámika do vedra. Včely vo vedre sklepneme a nasypeme do testovacej nádobky po čiarku označujúcu 500 včiel (166 ml).
 2. Zapneme oba panely Varroa Terminatora a vyhrejeme priestor na 35°C.
 3. Do testovacej nádobky vsunieme čidlo digitálneho teplomera a nádobku so včelami vložíme do testovacieho priestoru. Teleso teplomeru položíme mimo testovací priestor. Vzorku ohrievame pomaly, až po dosiahnutie teploty 45°C. Včely v nádobke sa nezgrupujú, rozložia sa po jej stenách (preto je možné použiť vzorku 500 včiel) a snažia sa vetrať. Poznámka: Klieštiky opúšťajú včely pri teplote 40°C, pri teplote 45°C už hynú veľmi rýchlo. Aby sme zachytili všetky klieštiky prítomné vo vzorke, je pri tomto postupe kľúčovým momentom pomalý ohrev (10 minút). Pri rýchlom zvýšení teploty by klieštiky na včelách uhynuli skôr, ako sa stihnú uvoľniť.
 4. Po dosiahnutí teploty 45°C nádobku vyberieme z ohrievaného priestoru.
 5. Včely vrátime do úľa a spočítame množstvo mŕtvych klieštikov. Keď nádobku so včelami otvoríme pri úli z ktorého pochádzajú, včely neodlietajú ako by sme možno očakávali. Výhodné je použiť bielu podložku z varroa dna a včely z nádobky sklepnúť na ňu. Podložku oprieme o letáč a včely pomaly vtiahnu späť do úľa. Klieštiky zostanú na podložke, kde ich môžeme spočítať bez omylu. Takto môžeme zachytiť aj jediného klieštika! Prirodzene nás napadne, že správanie včiel zo vzorky je spôsobené ohrevom. Naše porovnávacie pokusy ukázali, že rovnako sa správajú aj včely ktoré neboli zohrievané a boli rovnaký čas v testovacej nádobke. Včely sa v nádobke stmelia a po otvorení neodlietajú. Správajú sa ako rojové a rovnako ochotne po šikmej ploche podložky vtiahnu späť do úľa.Posledný obrázok pochádza z testu včelstva bez plodu, kde sa pri prvom monitoringu (vo vzorke 300 včiel) vykonali nasledujúce úkony:

 1. Dňa 17.10.2014, monitoring hypertermiou, 2 vzorky. Spad = 25 klieštikov/vzorka (spad v 2 vzorke preukázal rovnako 25 klieštikov).
 2. Dňa 18.10.2014, fumigácia.
 3. Dňa 21.10.2014, monitoring hypertermiou, 1 vzorka. Spad = 10 klieštikov/vzorka

Prítomnosť 10 klieštikov na vzorke 300 včiel po fumigácii bolo veľkým prekvapením. Odhad počtu včiel testovaného včelstva je 1,8 kg, čo je 60 násobok vzorky. Odhad zostávajúcich klieštikov na včelstve po prvej fumigácii je 600 klieštikov. Spad veľkého množstva klieštikov po ošetrení vedie k spokojnosti včelára, avšak táto spokojnosť môže mať pre včelstvo fatálne dôsledky. Je dôležité, koľko klieštikov spadne po liečení, dôležitejšie však je, koľko ich tam zostane!

V nasledujúcej sezóne náš spôsob monitoringu plánujeme porovnať so 100%nými (nešetrnými) metódami vyžadujúcimi zničenie vzorky včiel. O výsledku porovnania budeme informovať na našej stránke.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.