Liečenie môže prebiehať kedykoľvek počas včelárskej sezóny. Podmienkou je dostupnosť zdroja elektrického prúdu (230 V, 50 Hz) zo siete, z meniča napätia z automobilu alebo z elektrocentrály.

Postup pri liečení ak má úľ iba jeden plodiskový nástavok:

 1. Odstránime strechu.
 2. Plodisko odložíme a na úľové dno položíme spodný vyhrievací panel s otvormi tak, aby sklo bolo hore.
 3. Na sklo spodného panelu položíme 2 odparovače a naplníme ich vodou (do každého cca 100 ml). Ak by sme pritom vodou pokvapkali sklo, nemusíme ju utierať, včely ju odstránia alebo sa odparí.
 4. Do štrbiny otvorov na spodnom paneli napustíme injekčnou striekačkou vodu (do každého cca 15 ml).
 5. Na spodný panel položíme kompletný plodiskový nástavok so včelami.
 6. Vytiahneme stredový plodový rámik a do voľných buniek plástu zasunieme:
  • asi 5 cm pod hornú latku čidlo bieleho digitálneho teplomeru
  • asi 5 cm nad spodnú latku čidlo čierneho digitálneho teplomeru
  V prípade, že používate dva nízke plodiskové nástavky, umiestnite čidlo bieleho teplomeru asi 5cm pod hornú latku rámika horného nízkeho nástavku a čidlo čierneho teplomeru asi 5cm nad dolnú latku rámika dolného nástavku.
 7. Rámik s čidlami teplomerov vložíme späť do plodiska, pričom telieska teplomerov s displayom zostanú vonku.
 8. Na plodisko položíme horný panel tak, aby sklo smerovalo dolu. Telesá oboch teplomerov položíme na horný panel.
 9. Oba panely pripojíme na zdroj elektrického prúdu (230V, 50 Hz), červené kontrolné žiarovky signalizujú prívod elektrického prúdu. Panely uvedieme do činnosti vypínačmi do polohy (I) a pootočíme obe kolieska termostatu na doraz doprava.
 10. Na digitálnych teplomeroch vidíme aktuálnu úľovú teplotu (cca 33-35 °C).
 11. Približne za 60 minút dosiahneme teplotu 42°C. Teplota na oboch digitálnych teplomeroch nemusí stúpať rovnako rýchlo. Po dosiahnutí požadovanej teploty, jemne otáčame kolieskom termostatu, kým zhasne žiarovka na štvorcovom vypínači. Urobte to na oboch paneloch po dosiahnutí požadovanej teploty. Teplota sa bude pohybovať v intervale 41-43°C. Hypertermický ohrev necháme pôsobiť 3 hodiny. Potom oba panely zariadenia vypneme.
 12. Po ukončení liečenia oba panely z úľa odstránime:
  1. Môžeme tak urobiť
  2. hneď po ohreve, vtedy je treba dávať pozor, pretože zo spodnej strany spodného panelu býva zavesené množstvo včiel, prípadne aj matka. Na skle spodného panelu nájdeme napadané mŕtve klieštiky, niekedy aj včelomorky (Braula coeca) a larvy vijačky voštinovej (Galleria mellonella). Ďalšie mŕtve klieštiky sú v štrbinách otvorov. Injekčnou striekačkou ich vypláchneme do bielej nádoby a môžeme ich spočítať.
  3. Lepšou alternatívou je nechať celé zariadenie na úli a môžeme ho odstrániť po návrate včiel do plodiska, vtedy môžeme ohrev skrátiť asi o 30 minút. Tepelná zotrvačnosť prehriatých plástov bude pôsobiť naďalej. Odpadne nám práca so zmetaním včiel zo spodného rámu.
  4. Ešte lepšou alternatívou je ponechať zariadenie na úli do druhého dňa. Včelstvo sa neudusí, otvory a ventilácia včelami postačujú. Včelstvo bude fungovať ako keby sa nič nestalo.
  5. Najlepšou alternatívou je hypertermické liečenie s použitím nášho varroa dna (pozri TU). Vtedy nám odpadá aj zdvíhanie plodiska. Spodný panel stačí zasunúť do varroa dna, vložiť teplomery, zakryť plodisko horným panelom a nechať prebehnúť ohrev ako je popísaný hore. Ak by sme mali teplomery trvalo umiestnené v plodisku (čo je zdroj zaujímavých informácií), odpadne nám aj tento krok.

Čo sa bude diať ďalej? Včely sa budú v ďalších dňoch postupne liahnuť a na svojich telách budú vynášať uhynuté klieštiky, ktorých denný spad môžeme sledovať na varroa dne. Takýto jeden zásah v jarných mesiacoch (marec, apríl) je postačujúci na to, aby sa včelstvo rozvinulo do sezóny bez ohrozenia klieštikom. Ak ste už pri prvom liečení zistili spad ihneď po ohreve v desiatkach klieštikov, znamená to, že včelstvo bolo masívne zamorené. Klieštiky na včelách ktoré neboli pri zásahu v plodisku sa snažia znova dostať na plod, a preto je užitočné po 12-14 dňoch liečenie zopakovať.

Postup pri liečení na jar, ak včelstvo zimovalo v dvoch nástavkoch (vysoké rámiky):

Včelstvo a plodové teleso sa nachádza obvykle v hornom nástavku. V tomto prípade položíme spodný ohrievací panel pod horný nástavok a nie na dno. Ďalší postup je rovnaký.

Letné liečenie (ak je to nutné):

Ak v priebehu sezóny zistíme monitoringom na varroa dne priemerný prirodzený spad 3 a viac klieštikov denne, alebo hypertermickým varroa monitoringom viac ako 200 foretických klieštikov (pozri TU) je potrebné včelstvo preliečiť. Vtedy nástavky usporiadame tak, že plodisko bude hore a medník bude dolu na dne. Pod plodisko a nad plodisko vložíme ohrievacie panely, ďalší postup je rovnaký. Po ukončení liečenia uložíme nástavky do pôvodného stavu. Tento postup treba považovať za riešenie havarijnej situácie.

Liečenie na konci sezóny pred podávaním zásob:

Ak sme medník už odobrali, treba včelstvo preliečiť. Ak včelstvo obsadzuje len jeden vysoký nástavok, postupujeme rovnako ako na jar. Ak obsahuje dva vysoké nástavky a v obidvoch je plod, všetok plod preložíme do jedného nástavku a tento preliečime aj s mladými včelami. Nezasiahnuté foretické klieštiky opäť prejdú na plod a ohrev po 14 dňoch zopakujeme.

Poznámka 1: Príkon potrebný na jedno zariadenie (oba panely) je približne 120 W, spotreba elektrického prúdu na jedno liečenie predstavuje približne 0,3-0,4 kWh.

Poznámka 2: Pri akútnom riešení havarijnej situácie je aj možnosť jednoduchého zásahu na klieštika na plode. Umožňuje to aj hypertermické ošetrenie plodových plástov bez včiel v osobitnom nástavku.

Poznámka 3: Na poslednom videu môžeme vidieť nohy stojanov, ktoré zabraňujú mravcom vniknúť do úľa. Len takto upravené stojany zabezpečujú spoľahlivý varroa monitoring sledovaním prirodzeného spadu klieštika na podložku. V okolí úľov nemusí byť veľa mravcov a aj jeden mravec dokáže spôsobiť falošné výsledky!

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.