Keď už máme k dispozícii nástroj a spôsob likvidácie klieštika na plode aj na včelách, je potrebné vedieť, kedy ho účinne použiť.

Našou zásadou musí byť snaha o udržanie hladiny nákazy klieštikom na takej úrovni, aby včelstvu neškodil alebo škodil len minimálne. Ideálny termín na likvidáciu klieštika je obdobie, kedy úľ ešte nemá medník alebo obdobie, kedy už nemá medník. Je možné však s ním pracovať aj medzi týmito obdobiami s malou úpravou postupu.

Kedy a koľkokrát?

Hlavná zásada: Hladinu varroázy držať na nízkej úrovni počas celého roka. Prvým a najdôležitejším termínom liečenia je obdobie kvitnutia ovocných stromov. Na klieštika sme nemali dosah najmenej šesť mesiacov!!! Rozmnožoval sa a s istotou ani nevieme povedať, v koľkých cykloch.

V tomto období môže byť navonok všetko v poriadku pri rôznej úrovni zamorenia. Po prvom jarnom ošetrení sa výrazne zníži počet klieštikov na včelstve a sledovanie spadu alebo iný varroa monitoring nám ukáže stupeň zamorenia. To hrá rozhodujúcu úlohu pre ďalší vývoj situáce - Tabuľka 1.

Možnosť jarného zásahu je rozhodujúcou prednosťou hypertermického ošetrenia. Len pre porovnanie, postupy chemického ošetrenia sa snažia klieštika odstrániť na konci sezóny. Použitie organických kyselín v tomto období odstráni len foretické klieštiky, ktorých je v tomto čase málo, takže zásah je účinný len veľmi málo. Ďaľší zásah použitím tvrdej chémie je možný až po skončení nasledujúcej sezóny, čo však veľmi často býva už neskoro. Treba mať na pamäti, že každý mesiac sa počet klieštikov vo včelstve zdvojnásobí.

Tabuľka 1: Vývoj zamorenia klieštikom vo včelstve bez jarného ošetrenia

Tabuľka vývoja zamorenia vo včelstve bez jarného ošetrenia

Zostavená Tabuľka 1 ukazuje v prvom riadku východiskový stav. Množstvo klieštika sa každý mesiac zdvojnásobí. Červené čísla ukazujú už stav ohrozenia ak nedôjde k liečeniu. V jarných mesiacoch približne platí, že 20 % klieštikov je na včelách a 80 % je na plode.

Po prvom ohreve získame dve zásadné informácie. Prvou je počet klieštikov spadnutých zo včiel (foretické klieštiky). Druhý informačný údaj nám poskytne každodenný spad klieštika na varroa dno. Napríklad spad klieštika pri ohreve v počte 20 by znamenal, že vo včelstve pred ohrevom sme mali približne 100 klieštikov (20 na včelách a 80 na plode). Z plodu nám budú odpadávať 12 dní, môžeme teda očakávať denný spad približne 6-7 klieštikov.

Ak by sme pri prvom jarnom ohreve zlikvidovali klieštiky na plode a na včelách len na 90 %, potom by sa stav na začiatku sezóny zmenil nasledovne:

Tabuľka 2: Projekcia stavu klieštika po jednom zásahu vo včasnej jari

Projekcia stavu klieštika po jednom zásahu vo včasnej jari

Rozdiely sú pre ďalší vývoj situácie zásadné. Nesmieme dopustiť, aby včelstvo išlo do sezóny s počtom klieštikov vyšším ako je 50 ks. Včelstvo bez liečebného zásahu by sa už začiatkom augusta dostávalo k tisícke klieštikov, čo už je rizikový stav. Ak ohrevom na jar znížime počet klieštikov vo včelstve na maximálne 50 kusov, potom sa rozvoj klieštikovej nákazy spomalí tak, že včelstvo sa môže nerušene rozvíjať nasledujúce 4 mesiace. Jednoduchým spätným výpočtom (12 dní po 20 ks) zistíme spad 240 klieštikov z plodu, plus spad 60 foretických klieštikov čo znamená 300 klieštikov ako východiskový stav. Pri pohľade do Tabuľky 1 s východiskom 300 ks nám ukazuje, že už o 3 mesiace (1. júna) by sa stav priblížil ku kritickej hranici. Denný spad na podložku varroa dna po prvom jarnom ošetrení, vyšší ako 30 klieštikov znamená vysoký stupeň zamorenia a signalizuje, že je nutné urobiť aj opakované ošetrenie po dvoch týždňoch.

Jarný ohrev je zásadný zásah do reprodukčných možností klieštika. Dáva nám tiež obraz o stave nákazy v jednotlivých včelstvách a prestávame včeláriť s klieštikom "naslepo".

Kedy urobiť ďalší ohrev?

Termíny, ktoré nás tlačili pri chemickom ošetrovaní, sú pri použití hypertermie minulosťou. Musíme však mať stále na pamäti, že nesmieme dovoliť, aby sa klieštik vo včelstve premnožil. Aj keby sme neskôr akýmkoľvek spôsobom znížili jeho počet, škody spôsobené klieštikom by boli nenapraviteľné. To sú tie prekvapenia, kedy po neskorom ale "úspešnom" liečení včelstvo uhynie.

Zariadenie Varroa Terminator umožňuje liečiť včelstvo kedykoľvek počas sezóny. Môžeme to využiť najmä v spojení s medobraním. Tabuľka 1 ukazuje, ako sa bude vyvíjať situácia, ak nám 1.apríla po jarnom ohreve zostane vo včelstve 50 klieštikov. Stav k 1.augustu by nebol ešte katastrofický, môžeme ho však zlepšiť jedným ohrevom pri medobraní. Z počtov denného spadu po ohreve si môžeme urobiť obraz, do akej miery bolo včelstvo napadnuté. Rozhodnutie ako postupovať nám kedykoľvek umožní výsledok varroa monitoringu.

Pred zakrmovaním odstránime medníky a včelstvo je potrebné preliečiť. Je veľmi dôležité, aby sa zimné včely liahli čo najmenej poškodené klieštikom. Ak sme zvedaví na stupeň zamorenia, urobíme si monitoring. Nie je to však nevyhnutné, včelstvo je potrebné preliečiť v tomto období 2x s odstupom 14 dní. Spad klieštika 12-14 dní po liečení nás bude informovať o úspešnosti liečenia. Jednoduchý a šetrný monitoring je vždy k dispozícii aj pri podozrení na reinfekciu.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.