Aký vplyv má používanie teplodržných úľov na jarný vývin, alebo ako znižuje energetické nároky, sme už popísali podrobnejšie v iných častiach našej stránky a tu sa nechceme opakovať. Chceme však zdôrazniť, že skorý jarný rast nie je výhodou iba v rýchlejšej príprave včelstva na jarnú znášku. Podstatnejšia je čím skoršia náhrada ubúdajúcich zimných včiel novými včelami schopnými zabezpečiť jarný rozvoj.

Neskorší nástup plodovania v tenkostenných úľoch sa niekedy považuje za prednosť podľa úvahy „čím neskoršie plodovanie, tým neskoršia reprodukcia klieštika“. Toto platí iba vtedy, ak si s klieštikom na jar nevieme účinne poradiť a radikálne jeho počet znížiť. Samozrejme, aký úľ používame nemá na výskyt klieštika žiadny vplyv. Ale ako sa v ňom darí jeho reprodukcii, tak to už rozdiel je. Tenkostenné úle, ktoré sa v Európe prevažne používajú, klieštika privítali akoby do otvorenej náruče. Zástancovia tenkostenných úľov pravdepodobne na tomto mieste prestanú čítať. Vrele im však odporúčame dočítať túto sekciu do konca, prípadne sa ešte vrátiť na článok švajčiarskych výskumníkov, ktorý je na tejto stránke TU.

Z uvedeného článku je jasné, aké sú reprodukčné možnosti samčeka klieštika a koľko samičiek na oplodnenie má k dispozícii. Pri teplote 34,5°C stíha samček oplodniť len jednu samičku, hoci k dispozícii v bunke ich má 4-5. Vyliahnutím dospelej včely sa jeho možnosť oplodniť ďalšie samičky končí. Lenže tu je problém!!! Včelstvo nedokáže vždy a v každom mieste vyhriať plod na 34,5°C. Včely sa vyliahnu, trvá im to však dlhšie (koľko presne, to je našou snahou zistiť v najbližšej sezóne). Predĺžením času zaviečkovanej larvy a kukly sa zvyšuje reprodukčná efektívnosť samčeka, ktorý stíha oplodniť viac ako len jednu samičku. Ak namiesto jednej samičky stihne oplodniť dve, jeho reprodukčná efektívnosť stúpa o 100 %, ak tri... atď. Ale veď plodové teleso včely vždy vyhrejú na 34,5°C, či nie? Netreba robiť rozsiahly výskum, jeden digitálny teplomer s čidlom zapichnutým v pláste so zaviečkovaným plodom nám poskytne jasnú odpoveď. Ak je vonku chladno, ak je včelstvo v tenkostennom úle, ak ide o slabšie včelstvo, teplota plodového telesa klesá aj na 30°C. Samček má na oplodnenie ďalších samičiek omnoho viac času.

Myslíme si, že výskyt tzv. reinvázie (reinfekcie) klieštika je záležitosťou teplodržnosti úľa. Nevidíte v tom žiadnu spojitosť? Pri mnohých meraniach teploty plodového telesa sme zistili nižšiu teplotu ako 34°C. Vyskytuje sa to buď na okraji plodového telesa, alebo v tenkostenných úľoch v prípade poklesu vonkajšej teploty aj v strede a pravdepodobne sa predĺži čas strávený robotničou kuklou pod viečko. Práve predĺženie tohto času je významné pre reprodukčnú efektivitu klieštika a spôsobí náhly nárast počtu klieštika vo včelstve, ktorý sa nám javí ako reinvázia.

Uvedené faktory spoločne predstavujú pre včelstvo smrteľný koktail, ktorej výsledkom sú katastrofálne úhyny včelstiev. Spoľahlivé udržiavanie klieštikovej nákazy na nízkej úrovni našim Varroa Terminatorom a používanie teplodržných úľov umožňuje včeláriť rentabilne a bez rizika zimných úhynov.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.