Vžitá predstava:

Problém s teplotou/vlhkosťou v úľovom priestore majú včely v zime. Včelstvo pri suchom zimovaní nemá problém s udržiavaním teploty v chumáči. V nevhodnom úli má však problémy s vlhkosťou. Jarný rast je pomalý a energeticky náročný. Slabšie včelstvo má pri dlhodobo nízkych teplotách problém presunúť sa a hynie aj pri dostatku zásob.

Naša predstava:

Značnou slabinou dnes najčastejšie používaných úľov je nevhodne vyriešený alebo nevyriešený odvod vodnej pary z úľového priestoru. Uteplivky sú síce schopné ju prepúšťať, ale ak navlhnú, ich izolačná schopnosť sa stráca. Tenkostenné úle tento problém riešia očkami, ktoré sú však z energetického hľadiska hotovou katastrofou. Vzniká komínový efekt, ktorý síce spoľahlivo odvádza pary z úľa, ale aj s množstvom tepla ktoré včelstvo musí vytvárať a pritom spotrebováva zásoby. Vysoká vlhkosť v úľovom priestore vedie k nepokojnému zimovaniu a spôsobuje rozvoj plesní. Úle s tenkými polystyrénovými stenami len vytvárajú ilúziu o teplodržnosti.

Naše riešenie:

Pri testovaní úľa HiveTD sa preukázalo, že problém s vlhkosťou sa v našom úle vôbec neobjavuje.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.