Prvým a hlavným motívom konštrukcie nášho varroa dna bola snaha dosiahnuť pohodlné používanie Varroa Terminatora bez toho, aby bolo potrebné dvíhanie nástavku.

Dno je konštruované tak, aby bolo možné použiť ten istý Varroa Terminator bez takéhoto dna ako aj s ním. Konštrukcia dna je rovnaká pri všetkých typoch úľov od tenkostenných až po hrubostenné, bez falca alebo s falcom na nástavku alebo našich silno izolovaných HiveTD nástavkoch.

Naše technické riešenie dna má však okrem hlavnej (zasunutie spodného panelu Varroa Terminatora bez potreby dvíhať plodiskový nástavok) aj funkcie navyše:

  • jednoduchá manipulácia s letáčovým otvorom a jednoduché uzavretie včelstva (systém padajúcich dvierok, výška štrbiny je určená hrúbkou vymedzovacích doštičiek)
  • použitím podložky umožňuje sledovanie spadu klieštika bez kontaktu so včelami (ako každé varroa dno)
  • jednoduché podávanie cukrového sirupu s rýchlym odberom bez úniku tepla
  • jednoduché uzavretie zasieťovaného otvoru na fumigáciu (my fumigáciu nepoužívame!!!)

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.