Vžitá predstava:

Včelstvo nepotrebuje izolované steny, stačí aj jedoduchá doska. Ak nie je včelstvo dostatočne silné (potreba posilňovať oddelkom), v zimných mesiacoch sú straty na včelstvách aj pri dostatočných zásobách.

Naša predstava:

Technológie včelárenia v neuteplených úľoch (vrátane tzv. uteplených – 20 mm polystyrén v stene) vychádzajú z faktu, že matka prirodzene tvorí plodové hniezdo v tvare gule. Táto predstava sa tak vžila, akoby tvorba plodového telesa v tvare gule bola vlastnosťou matky. Tvorba plodového hniezda v tvare gule je jednoznačne znak studeného úľa. Krajný rámik, kde pre nízku teplotu matka nekladie, si vynútil láskavý názov „krycí rámik“. Súbežne si do včelárskeho sveta prerážal cestu aj polystyrén. Technológia výroby polystyrénových tvaroviek umožnila vyrábať nástavok z jedného kusa, ale jeho povrch je nedostatočne chránený zvnútra aj zvonka voči mravcom, ďatlom a hlodavcom. Sterilizácia úľa býva tiež problematická. Navyše, hrúbka steny 40-50 mm je pre hospodárenie s energiou nedostatočná. Polystyrén bol nevhodnými konštrukciami úľov vo včelárskom svete značne skompromitovaný, avšak neprávom.

Naše riešenie:

Úľ HiveTD je vyrobený z tvrdého polystyrénu EPS 200 o hrúbke až 80 mm. Zvonka sú chránené odolným silikónovým náterom. Vnútorné steny úľa sú potiahnuté pevnou reflexnou fóliou, ktorá vracia teplo späť do priestoru úľa. Konštrukcia a teplodržnosť úľa dovoľuje matke využiť celý priestor plodiska, znižuje energetické straty v čase plodovania, čo spôsobuje rýchly rast včelstva v jarných mesiacoch. Všetky časti úľa sú ľahko dezinfikovateľné.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.