Vžitá predstava 1:

Úľ s izolovanými stenami je teplodržný.

Naša predstava:

Izolované steny neznamenajú automaticky teplodržnosť. Teplodržnosť úľa nie je len výsledkom použitých materiálov ale aj jeho konštrukcie. Pri nevhodnej konštrukcii úľa a nevhodnom remeselnom spracovaní ani polystyrénová stena (navyše nedostatočnej hrúbky) nezabezpečí teplodržnosť. Úľ s 20 mm polystyrénovou vrstvou v stene je síce úľ s izoláciou, ale o jeho teplodržnosti nie je možné vôbec hovoriť. Ak je dlhá, studená jar, v úľoch bez dostatočnej teplodržnosti dochádza k oneskorenému jarnému rozvoju a včelstvá nemôžu využiť bohatú ponuku nektáru, pretože nie sú v znáškovej kondícii. Pri hodnotení kvantitatívnych znakov akým medný výnos nesporne je, má vplyv prostredia značný podiel. Vynechať kvalitu úľa ako významného faktora prostredia a hľadať východisko v kvalite genetickej zložky (šľachtenie) je cieľ síce krásny, ale väčšinou nedosiahnuteľný. Včelstvo v teplodržnom úle lepšie využíva možnosti na zber nektáru a samozrejme sa väčšina jeho lietaviek nemusí venovať udržiavaniu potrebnej teploty pre vyvíjajúci sa plod.

Vžitá predstava 2:

Včelstvo väčšinu medu spotrebuje na plodovanie.

Naša predstava:

Je to práve vyhrievanie úľového priestoru v čase plodovania čo predstavuje najväčšiu náročnosť na energiu. Spotreba medu na vyhrievanie je veľmi vysoká a tieto straty zásadným spôsobom ovplyvňujú rentabilitu včelárenia. Vykurovacím obdobím v ľudských príbytkoch sú jesenné a zimné mesiace, u včiel presne naopak. Teplota sa nepohybuje okolo 20°C ako v našich príbytkoch, ale dosahuje až 35°C.

Odmerať spotrebu energie na vyhrievanie úľového priestoru je však možné a prakticky uskutočniteľné. Teplotné pomery úľového priestoru a teplotné pomery v chumáči v zimných mesiacoch sú veľmi dobre preskúmané, zatiaľ čo energetické hodnotenie úľových systémov v jarných a letných mesiacoch chýba.

Naše riešenie:

Úľ HiveTD je vyrobený z tvrdého polystyrénu EPS 200 o hrúbke až 80 mm čo zabezpečuje vysokú mieru teplodržnosti. Straty energie sú minimalizované na najnižšiu možnú mieru, preto su aj medné výnosy vyššie. Rozvoj včelstiev v iných typoch úľov býva značne oneskorený a včelstvo tak nemôže využiť bohatú ponuku nektáru v jarnom období. Ak aj po dobrej znáške nastane chladnejšie obdobie, zásoby medu sa neznížia ako je obvyklé v úľoch bez dostatočnej teplodržnosti. V úli HiveTD sa nepoužívajú žiadne uteplivky.

Meranie energetických strát úľa.

Vyvinuli sme jednoduchý ale pomerne presný spôsob merania teplotných strát v rôznych typoch úľov. Tepelné straty boli merané spotrebou elektrického prúdu v kWh tak, aby v úli bola dosiahnutá teplota 35°C. Počas meraní bol každý nástavkok rôznej konštrukcie zhora zakrytý polystyrénovou doskou hrubou 80 mm. Výsledky teda hovoria o energetických stratách cez úľové steny.

Tabuľka 1: Energetické straty

Tabuľka energetických strát

Tabuľka zobrazuje výsledky namerané v miestnosti pri uvedenej teplote v bezvetrí. V prírode je bezvetrie skôr výnimkou ako pravidlom. Merania ukázali, že energetické straty pri nedostatočnej teplodržnosti stien v dôsledku vetra predstavujú ďalších približne 10%.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.